Sloop Paster Pype

 Rik C.:

De sloop van de Paster Pype: Het moet mogelijk zijn de verantwoordelijken ( de schuldigen ) te vinden en ze aan de kaak te stellen. Het moet mogelijk zijn deze individuen voor de rechtbank te slepen en te laten veroordelen. In Vlaanderen hebben nog teveel beunhazen vrij spel. Sukses !